Ansökningsbrevet

Ansökningsbrevet är det brev som du skickar tillsammans med CV:n. På c:a ½ sida, max en sida, skriver du kort varför du tror att du passar för det utannonserade jobbet. Då kan den som läser ansökningarna redan från början se att ”det här är en person, som jag måste träffa”.

Ansökningsbrevet skall, liksom CV:n, vara prydligt skriven och anpassad till det jobb du söker. Inget standardbrev alltså! Försök hitta en ton, som inte är för formell och samtidigt lite personlig. Om du har en jobbcoach, låt då denne vara bollplank när det gäller att ange tonen i ansökningsbrevet.

Självklart skall du också i ansökningsbrevet ange din adress och telefonnummer.

En formell ansökan (kanske till en statlig myndighet) kan se ut så här:

 

Personaladministratör, ref.nr 123456778

Härmed anmäler sig undertecknad som sökande till den ledigförklarade tjänsten som personaladministratör.

Jag har just avslutat en tjänst som personaladministratör på Folkbanken. Dessförinnan var jag personalassistent och ansvarig för företagets hemsida på Kullerbyttan AB. Jag har också flerårig erfarenhet av personalansvar hos en researrangör.

Bakom mig har jag en 3-årig ekonomiutbildning och ett antal kurser i Excel, dataprogrammering, layout och webbdesign

Under studietiden hade jag praktiktjänster på banker i både London och Salzburg. Jag har också rest mycket på egen hand i Östeuropa, Australien och Sydamerika. Detta har gett mig stor förståelse för olika kulturer och goda språkkunskaper.

Tjänsten som personaladministratör hos Er skulle för mig vara en intressant kombination av sifferarbete med ansvar för personal- och utvecklingsfrågor och skulle vara ett intressant led i min egen utveckling. Personligt engagemang och ordningssinne och intresse för att leda och stötta andra är egenskaper, som jag tror kan komma till nytta hos Er. Då tjänsten innebär vidare karriär hos Er är den mycket tilltalande för mig.

Med önskan om ett snart sammanträffande.

Kalle Pettersson

Kalle Pettersson

Bilagor:

1. Curriculum Vitae

2. Intyg och betyg

3. Arbetsprover Excel.

 

En mindre formell ansökan kan se ut så här:

 

Ansökan till tjänsten som personaladministratör

Ref nr: 12345678

I en annons i GP den 23 mars söker ni en personaladministratör från och med maj månad i år. Tjänsten låter mycket intressant och skulle fungera som en naturlig fortsättning på min tidigare yrkeserfarenhet och mina studier.

Jag har just avslutat en tjänst som personaladministratör på Folkbanken och har tidigare också arbetat på personalavdelningen på ett mindre företag. Jag har också erfarenhet av personalledning hos ett reseföretag.

Efter avslutade studier vid Handelshögskolan har jag fördjupat mig i datateknik både med kurser på Chalmers och kvällsstudier hos ett studieförbund. Mina språkkunskaper har jag kunnat utveckla under praktikplatser i London och Salzburg samt genom omfattande resor i många länder.

Att jag söker tjänsten hos Er beror till stor del på att den lediga platsen skulle ge mig chansen att både arbeta med personal och med siffror. Utifrån annonsen förstår jag att Ni vill ha en flexibel person som gärna arbetar hårt. Jag tror att just de egenskaperna passar in på mig. Jag får ofta höra att jag är lätt att samarbeta med och när jag är intresserad av något lägger jag ner ett stort engagemang.

Dessutom är jag en noggrann person, som gärna antar utmaningar. Tjänsten som personaladministratör ser jag som en avstamp mot en vidare karriär, vilket tilltalar mig då jag på sikt vill ha en arbetsledande funktion på ett företag.

Jag ser fram emot att träffas och få samtala vidare om tjänsten.

Göteborg 2009-03-31

Kalle Pettersson

Kalle Pettersson

Bilagor:

1. Curriculum Vitae

2. Intyg och betyg

3. Arbetsprover Excel.

Copyright www.jobbidag.se – All rights Reserved!
You MUST have our permission to copy and/or redistribute this article in any way!