Att skriva en säljande CV

(CV = Curriculum Vitæ = levnadsbeskrivning)

Du kanske tror att CV:ns viktigaste roll är att ge dig jobbet du söker. Men så är det inte! Utan CV:ns roll är att väcka ett så stort intresse hos den som läser CV:n så att du blir kallad till intervju. Du talar om att du finns och är värd att lyssna på. Det är vid intervjun Du säljer in dig! Tänk på det när du skriver CV:n! Inte för mycket; inte för lite och inte för rörigt, men intresseväckande!

CV:n, eller meritförteckningen, är avsedd att ge den tilltänkte arbetsgivaren information om den arbetssökandens kompetens. Du skall inte ha en standard-CV, som du kopierar och skickar med din jobbansökan. Varje ansökan och CV skall vara unik och lyfta fram de kompetenser och erfarenheter, som är relevanta för det aktuella jobbet.

En viktig regel: Jag skall alltid säga som det är för då vet jag vad jag sagt! Tänk på att det helst inte skall finnas några tidsluckor i anställningarna/studierna. Om du har gjort ett studieuppehåll, ange det då!

Det är väsentligt att CV:n är uppställd på ett överskådligt sätt så att läsaren snabbt får en bild av kompetensen. Man brukar dela upp CV:n i, åtminstone, 4 rubriker:

  • utbildning
  • anställningar
  • övrigt
  • referenser

Under rubrikerna utbildning och anställningar börjar man alltid med den senaste, längre utbildningen respektive den nu aktuella anställningen. Ange först tiden för utbildningen/ anställningen (månad, år eller bara år).

Under rubriken utbildning bör man specificera utbildningen så exakt som möjligt utan att det blir svårläst. Längst ner under utbildningsavsnittet kan man ange några viktiga kurser man gått, särskilt sådana som har relevans för det jobb man söker.

Under rubriken anställningar kan det vara bra att för varje anställning säga några få ord om dina arbetsuppgifter samt om du haft några underställda och/eller haft ekonomiskt ansvar.

Under rubriken övrigt, ange andra kompetenser/erfarenheter, som kan vara av betydelse för det aktuella jobbet, såsom språkkunskaper, datorfärdighet, erfarenhet av föreningsverksamhet, särskilt om du varit ordförande, ledare eller dylikt. Sluta gärna med dina positiva sidor, som du upplever dem: Jag har lätt för att samarbeta, lätt att lära mig nya saker, jag blir inte lätt stressad osv.

Det är naturligtvis viktigt att du rannsakar dig själv och skriv ner vad du är bra på – och mindre bra på. Har du någon hobby som gör att du är bra på något, så glöm inta att säga det.

Alla utbildningar och anställningar skall naturligtvis kunna dokumenteras med kursintyg respektive arbetsintyg. Du skall alltid be om ett arbetsintyg även om du och chefen inte kommit överens. Av arbetsintyget skall framgå dels den tid du arbetat på den arbetsplatsen och vilka dina arbetsuppgifter varit.

CV:n avslutas med referenser. Referenser, som kan ge kompletterande information om dig. Ange gärna någon chef du haft nyligen (helst den nuvarande chefen, men du kanske inte vill berätta att du söker ett annat jobb?) eller någon du arbetat nära, eller varför inte en tidigare underlydande. Personliga vänner eller släktingar är inte lämpliga som referenser. Viktigast: Du skall alltid fråga referenserna om de vill ställa upp.

CV:n bör helst inte vara längre än 2 sidor. Försök hålla dig kort och koncis och koncentrera dig på det som kan vara av intresse för den potentielle arbetsgivaren.

Det spelar ingen roll hur seriös din CV är om du har en Google-profil, som säger något helt annat. Tänk om din potentielle arbetsgivare slår upp ditt namn på Google och får upp bloggar, där du tar heder och är av folk eller några ”fyllebilder”. Då är ”loppet kört”. Du har väl kört en Google-körning på dig själv så att du vet vad som kommer fram?

Se först och främst till att ditt namn och din bild finns i många seriösa sammanhang. Vidare bör du skaffa ett konto på Facebook, Plaxo eller Linkedin, där du beskriver dig själv på ett seriöst sätt. Länkarna till dessa kommer högt upp i Googles sökresultat och det som du inte vill att arbetsgivaren skall se kommer längre ner, där han/hon förhoppningsvis inte hittar dem. du kan också skapa en egen Google-profil via ett Google-konto. Läs mer här: www.google.com/help/profile.

Copyright www.jobbidag.se – All rights Reserved!
You MUST have our permission to copy and/or redistribute this article in any way!