Behöver du mer utbildning eller erfarenhet?

När man söker jobb är arbetserfarenhet samt den utbildning man har bakom sig två av de viktigaste faktorerna när det gäller att avgöra dina kvalifikationer. Det kan därför vara en god ide att med jämna mellanrum utvärdera hur ens egen profil ser ut jämfört med de flesta andra i branschen när det gäller utbildning samt erfarenhet. Detta eftersom du troligtvis kommer att konkurrera med dessa personer om du söker jobb framöver. Detta gäller även om du har ett jobb just nu eller om du fortfarande studerar.

Om du har ett jobb idag men vill utvecklas i din karriär om ett tag, kan det vara en bra ide att ta sig an ytterligare arbetsuppgifter (om det är möjligt) för att skapa en bredd när det gäller erfarenhet. Ju fler arbetsuppgifter du har erfarenhet av, desto större blir givetvis dina möjligheter att hitta ett nytt jobb där du får användning av dem. Om du studerar idag är ett extrajobb det givna sättet att skaffa sig lite arbetserfarenhet på.

Stirra dig inte blind på en viss typ av bransch eller jobb, många jobb idag kräver nämligen t.ex. service-erfarenhet eller projekterfarenhet, och detta kan du givetvis få även på jobb som inte har väldigt höga kvalifikationer. Dock kan din erfarenhet som t.ex. servitris eller säljare komma väl till pass när du söker ett mer kvalificerat arbete längre fram. Även den som jobbar idag kan naturligtvis fundera på om det finns någon möjlighet att jobba extra på ett annat jobb. Detta är dock inget alla kan göra, en del arbetsgivare förbjuder till och med detta, men om du har möjlighet till detta kan det vara ett utmärkt sätt att bredda din kompetens.

Även olika fritids- och hobbyprojekt kan användas som meriter. Så är du delaktig i någon form av förening, klubb eller liknande, se till att ha de projekt som du varit med i där på din CV. Man vet aldrig…. du kanske har ett gemensamt intresse med en kommande rekryteringsansvarig? Eller så kan det faktum att du varit ansvarig för föreningens loppis fem år i rad vara ett tecken på att du kan ta ansvar och leda en grupp, för att bara nämna några exempel.

Om du behöver utbilda dig vidare så kan olika nätkurser vara ett bra alternativ. Många universitetsutbildningar finns nämligen numera på distans, så du behöver inte gå till ett klassrum eller tenta av saker dagtid om du inte har tid för detta.

Alla distansutbildningar finns förstås på Internet så om du är intresserad av att läsa en kurs, eller varför inte en hel utbildning, sätt dig en kväll och titta igenom de möjligheter som finns. Har du aldrig gjort det tidigare kommer du med all säkerhet att bli positivt överraskad!

Många arbetsgivare och fackföreningar ordnar också kurser för sina anställda och medlemmar. Ta reda på om du har denna möjlighet där du jobbar idag, eller om din kommun eller ditt landsting har någon form av utbildningsmöjligheter. Alla kurser, även lite kortare sådana, kan hjälpa ditt CV att stå ut, och är därför alltid värda att gå!

Copyright www.jobbidag.se – All rights Reserved!
You MUST have our permission to copy and/or redistribute this article in any way!