Få in en fot på ett företag med hjälp av en traineeplats

Traineeprogram är ett relativt nytt men ändå ett beprövat sätt att försöka få in en fot på ett företag man är intresserad av. Traineeprogrammen lämpar sig framför allt för dig som har en akademisk examen, men kanske inte så mycket arbetslivserfarenhet än, då de ger dig möjligheten att skaffa arbetslivserfarenhet hos stora företag utan tidigare erfarenhet.

Traineeprogram är vanliga framför allt för civilingenjörer och civilekonomer, men det finns även program för andra yrkesgrupper. Många jurister, systemvetare och beteendevetare startar också sin karriär med hjälp av dessa program.

Bland annat SEBs Annika Falkengren och Scanias VD Leif Östling började sina karriärer som trainees.

Dock är det viktigt att veta att konkurrensen inom traineeplatser, framför allt inom stora företag och koncerner är mycket stor. Det är inte alltid lätt att få en plats, men när du väl fått en kan du ha mycket goda möjligheter att få stanna kvar på företaget.

En traineeplats innebär att du får en viss utbildning av företaget du jobbar för under tiden du jobbar. Praktiska arbetsuppgifter varvas helt enkelt med teoretiska pass.

Du får normalt prova på flera olika arbetsuppgifter för att få möjligheten att hitta den uppgift som passar dig bäst, och för att du ska få en helhetsbild av hela företagets verksamhet. Det ger dig också möjligheten att skaffa nätverk och lära känna många olika människor inom företaget.

Många företag som har traineeprogram annonserar om dem, så är du intresserad av att pröva traineebanan, kan du t.ex. söka på traineeprogram eller liknande i en sökmotor för att hitta företag som skulle kunna passa.

Du kan även kontakta företag som du är intresserad av själv för att höra med dem om de erbjuder traineeplatser. Vissa stora koncerner får så många intresseanmälningar av det här slaget att de inte behöver annonsera efter trainees, så bara för att du inte hittar något om traineeprogram på deras hemsida behöver det inte betyda att det inte finns.

En del universitet och högskolor hjälper också sina studenter att hitta traineeplatser. Så studerar du fortfarande, kan det vara en bra ide att ta kontakt med en studievägledare på din skola för att se om de kan hjälpa dig hitta ett lämpligt program. De kan också ha erfarenhet av vissa program, och kan berätta vad tidigare deltagare sagt om programmet, vilket annars kan vara svårt att hitta information om.

När du väl får en traineeplats är det viktigt att komma ihåg att du ska förhandla dig till en bra lön innan du börjar. Fast du kommer att få utbildning så kommer du också att bidra till företagets verksamhet, så du ska ha en bra ingångslön. Det kan också vara svårt att förhandla om detta i efterhand.

Det är också viktigt att du för en diskussion om vad som är målet med din traineeutbildning. Vad förväntas du lära dig? På hur lång tid? Detta för att du ska ha en tydlig bild av de krav som ställs på dig och för att du ska kunna veta om det går bra för dig eller inte.

Copyright www.jobbidag.se – All rights Reserved!
You MUST have our permission to copy and/or redistribute this article in any way!