Hur lyckas jag med anställningsintervjun?

Det är på anställningsintervjun du säljer in dig för det nya jobbet!

Syftet med intervjun är ju att du och den blivande arbetsgivaren skall lära känna varandra – och självklart för arbetsgivaren att känna om du passar för jobbet och organisationen

En anställningsintervju är en dialog. Var ärlig; Du vinner inget på att få ett jobb på falska premisser! Om du inte har lämnat referenser i din ansökan, var beredd att lämna namn på referenser och deras telefonnummer. Bäst är dock att ha referenserna klara i CV:n. Annars ser det ut som om du inte räknat med att få jobbet!

Några tips:

  • Var därför väl förberedd när du kommer till anställningsintervjun.
  • Kom i god tid. Det är pinsamt om du kommer för sent för att du inte hittar. Om Dd inte är helt säker på vägen, rekognosera dagen innan så att du är på plats i tid.
  • Ta reda på så mycket du kan om företaget/organisationen i förväg genom Internet och tidningar och intervjua personer, som känner företaget.
  • Hälsa på den som skall intervjua dig med ett fast handslag och titta alltid intervjuaren i ögonen under samtalet (undvik att titta i golvet eller vid sidan om intervjuaren!).

 

Fundera igenom frågor som du kan få under intervjun. På länken http://www.jobbcoachen.net/Anstllningsintervjun.html finns exempel på frågor du kan få under en anställningsintervju och en hel del mer tips. Testa frågorna på en god vän eller en jobbcoach. Kanske kan du med någon god vän t o m träna inför intervjun. Varför inte spela ett rollspel där en god vän spelar arbetsgivaren? Och så analyserar ni efteråt hur det gick.

Sist i intervjun ställs oftast frågan Har du några frågor om företaget och om jobbet? Gå igenom följande lista och tänk ut några frågor som visar att du satt dig in i företaget och verkligen reflekterat över jobbet. Referera gärna till saker som sagts under intervjun. Det visar att du lyssnat!

  • Precisera arbetsuppgifterna lite mer.
  • Vilka utvecklingsmöjligheter finns?
  • Vilket ansvar och vilka befogenheter följer med tjänsten?
  • Kan jag få se befattningsbeskrivningen för tjänsten? (Om du inte redan fått den förståss!)
  • Företagets framtidsutsikter?
  • Finns det en plan för kompetensutveckling?

 

Försök vara dig själv under intervjun. Se till att du är utvilad, då blir du mindre stressad och blir mer till din fördel. Sitt rakt upp; då får du mer syre och har kroppen i balans.

Och slutligen: pladdra inte på utan svara klart och konkret på frågorna utan utvikningar och en mängd onödiga ord (“verbalt virus”) utan betydelse för innehållet. Undvik hummande när du är osäker. Gör en paus i stället. Och tala inte för fort – och heller inte för långsamt. Försök hålla en normal samtalston!

Copyright www.jobbidag.se – All rights Reserved!
You MUST have our permission to copy and/or redistribute this article in any way!