Hur ska ett korrekt anställningsavtal se ut?

När du väl kommit så långt att du fått ett jobb, finns det fortfarande några saker att tänka på. Den viktigaste av alla dessa saker är anställningsavtalet. För att det inte ska råda några som helst oklarheter om vad du och din blivande arbetsgivare kommit överens om, måste vissa saker stå med i det avtal du undertecknar.

Ett anställningsavtal är med andra ord helt enkelt en överenskommelse mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Överenskommelsen skrivs ner för att undvika kommande juridiska tvister.

Muntliga avtal är förvisso också juridiskt bindande, men de kan vara svåra att bevisa, så därför är det alltid bra om du har alla viktiga detaljer på papper för att inga missförstånd ska uppstå.

I ett korrekt anställningsavtal ska följande uppgifter anges:

 • Namn och adress på arbetsgivaren
 • Arbetsplats och ort
 • Befattning
 • Tillträdesdag
 • Arbetsuppgifter
 • Anställningsform
 • Anställningstid
 • Anställningens omfattning, dvs. om du ska jobba heltid eller deltid.
 • Arbetstider
 • Lön
 • Eventuella övriga löneförmåner
 • Uppsägningstid
 • Eventuellt kollektivavtal

 

Andra vanliga punkter i anställningsavtal är bland annat uppgifter om semester, eventuell övertidsersättning, pension, sekretess, tjänsteresor och restidsersättning. Dock behöver dessa uppgifter inte finnas med i ett avtal om det inte förekommer arbetsuppgifter som ger anledning till det.

Om du är medlem i ett fackförbund kan de ofta hjälpa dig med råd och tips gällande ett specifikt anställningsavtal, så är du osäker på om ditt avtal är tillräckligt bra eller inte, kan du vända dig till dem. Om du inte är medlem i ett fackförbund kan t.ex. en jurist hjälpa dig se över avtalet.

Skriv dock aldrig på ett avtal utan att ha läst det. Även om arbetsgivaren kanske inte medvetet försöker lura på dig ett felaktigt kontrakt så kan fel finnas i det på grund av den mänskliga faktorn. Ofta använder arbetsgivare också en standardmall för sina kontrakt, så tidigare uppgifter som fyllts i för en annan anställd kan finnas kvar. Har du skrivit på ett felaktigt kontrakt kan det dock bli svårt att kräva ändringar i det i efterhand, så det är jätteviktigt att du läser igenom alla uppgifter innan du skriver på!

Tänk även på att du kan be om ändringar i avtalet om något inte känns bra. Förberedd dig dock på att motivera varför du vill göra en viss ändring. Har du en bra förklaring och arbetsgivaren inte har ett bra skäl för att ha med en viss punkt bör detta inte vara ett problem.

Du ska normalt ha ett undertecknat och klart avtal i din hand innan du börjar jobba. Arbetsgivaren har dock en skyldighet att ge dig ditt avtal inom en vecka efter att du har börjat jobba, men det är alltid bäst att ha allt klart i förväg, så kan du, försök få avtalet klart innan du påbörjar din anställning.

Avtalet upprättas alltid i två exemplar, du får ett och arbetsgivaren behåller ett. Om ändringar sker i anställningen efter att du börjat jobba (det kan t.ex. röra anställningsformen om du kanske hade en provanställning till en början, eller lönen) upprättas ett nytt avtal, även denna gång i två exemplar.

Copyright www.jobbidag.se – All rights Reserved!
You MUST have our permission to copy and/or redistribute this article in any way!