Myter om att söka jobb

Det finns flera felaktiga, men ändå vanligt förekommande myter som man stöter på när det handlar om att söka jobb.

Bland de vanligaste är:
Din CV får aldrig vara längre än en sida.

Tidigare var det förvisso så men idag har väldigt många människor så många meriter att de inte ryms på en sida. Om det är nödvändigt, är det med andra ord helt i sin ordning att ha ett längre CV än så. Över två sidor är dock för långt för ett CV, ingen orkar läsa mer än så, oavsett hur kvalificerad kandidaten är!
Om du inte fått ett svar har förmodligen den tjänst du sökt blivit tillsatt

Det finns naturligtvis en möjlighet att så är fallet, men det kan också vara så att ansökningsprocessen dragit ut på tiden, eller att man helt enkelt inte hittat någon kandidat som man ansett vara tillräckligt bra. Om du inte hör något efter en ansökan kan det med andra ord löna sig att kontakta företaget igen. Kanske kan du få en andra chans att bevisa att du verkligen är rätt för jobbet?
Den mest kvalificerade kandidaten får jobbet

Förhoppningsvis är det naturligtvis så, men det är långt ifrån alltid detta stämmer. Ibland kan andra saker, så som personliga kontakter eller en rekommendation spela in. Om du inte får ett jobb behöver det med andra ord inte betyda att du inte var den mest kvalificerade kandidaten, så låt dig inte nedslås!
Man ska inte löneförhandla innan man får jobbet

Detta är naturligtvis helt fel, om det finns något tillfälle när man ska förhandla om den lön man vill ha så är det just vid intervjutillfället! Då har du goda möjligheter att påverka lönen, och om arbetsgivaren är intresserad av att anställa dig men tycker dina krav är för höga kommer du troligtvis att få just detta besked. Det är relativt ovanligt att någon inte får ett jobb för att man bett om för mycket lön. Istället kan detta vara ett tecken på att man känner till sitt eget värde och har gott självförtroende.
Man ska alltid skicka med sina betyg och arbetsintyg

Detta är givetvis något du ska göra om man bett om detta i den platsannons du sett. Men om man inte begär intyg av olika slag ska du inte skicka med detta. Den som mottar ansökningarna har förmodligen tillräckligt med papper att titta igenom även utan att folk skickar in extra intyg och papper.
En ansökan ska alltid vara formell

För vissa jobb krävs givetvis en mycket formell ansökan.

I en del branscher kan detta dock vara en nackdel, framför allt om det handlar om något kreativt eller ungt och hippt. Anpassa istället din ansökan till tonen du kan läsa av i själva annonsen. På så sätt är det lättare för dig att ge ett intryck som överensstämmer med det arbetsgivaren söker.
Löneanspråk ska anges i ansökan

Detta kan vara en mycket dålig ide, till och med vid de tillfällen då man begär att löneanspråk ska anges. Skriver du ett för högt anspråk kan du riskera att gallras bort alldeles för tidigt. Det är istället bättre att skriva något i stil med att du är ”beredd att diskutera lönen vid en intervju”. Då har du en större chans om att övertyga arbetsgivaren om att du faktiskt är värd den lön du efterfrågar.
Man kan använda samma ansökan för flera företag

Många skriver ett ansökningsbrev som de sedan skickar ut till alla företag de är intresserade av. Detta ger dock lätt ett opersonligt intryck. Istället är det bättre att försöka skräddarsy ansökan till det företag och till den befattning du söker varje gång. Lite mer tidskrävande, men det kommer säkerligen att ge dig bättre resultat!

Copyright www.jobbidag.se – All rights Reserved!
You MUST have our permission to copy and/or redistribute this article in any way!