Nätverka dig till ett nytt jobb!

Minst 70% av alla jobb förmedlas genom kontakter, hävdar många bedömare. Att nätverka är att göra sig själv synlig i de kretsar där man vill vara synlig. Detta innebär att man bör tala med folk, yttra sig i diskussioner. Dela ut visitkort. Ja, du måste skaffa dig ett visitkort – även om du är arbetslös. Du måste på ett enkelt sätt hjälpa dem du pratar med att komma ihåg Dig och ditt telefonnummer, din e-mailadress etc. För visst har du en egen e-mailadress? Om inte, fixa det! Och kanske en egen hemsida, där du seriöst beskriver dig själv. Akta dig för att berätta om en blogg, där du tar heder och ära av dem du träffar. Den kan stjälpa, i stället för att hjälpa dig.

Även nätverk utanför jobbet är viktiga, föreningsliv, idrottssammanhang, diskussionsklubbar etc. Det är många jobbtips som har förmedlats när föräldrar står och tittar på när barnen spelar fotboll eller ishockey! Eller i bridgeklubben, idrottsklubben eller andra föreningar.

Om du någon gång i livet hamnar i en situation, då du behöver ett nätverk, då är det för sent att börja bygga upp ett. Du måste redan från början av din karriär bygga upp ett nätverk, som du hela tiden vidgar och underhåller.

Några tips när det gäller nätverkandet:

  • Du måste hitta ett bra sätt att presentera dig själv på. Vem är jag? Skäms inte för att du ”är mellan jobb”. Många är i samma situation i dag.
  • Lista alla människor du känner. Både dem du känner väl och dem du känner mer ytligt. Det kan vara människor du känner genom jobbet eller privat. Dela upp dem i kategorier. Det gör inget om det blir 100-tals personer. De flesta människor har egentligen ett mycket större nätverk än de är medvetna om.
  • Dokumentera systematiskt alla du träffar och som du vill ha fortsatt kontakt med. Ta vara på de visitkort du får och notera när ni träffats och kanske någon kommentar om personen (t ex “han kör Porsche, han golfar, har hund etc”).
  • Gör en systematisk plan för att hitta rätt kontakter. Bygg inte nätverket för snävt; Du behöver en mix av personkontakter med olika bakgrund och egna nätverk.
  • Ha alltid med dig visitkort.
  • Missunna inte andra deras stora nätverk. Bygg upp ett eget i stället!
  • Slutligen måste du “helga Ditt nätverk”, d v s belasta inte dina nätverkskontakter i onödan. Särskilt avlägsna kontakter. Du måste också hedra dina nätverkskontakter genom att inte lämna dem i sticket när du sitter säkert.

Copyright www.jobbidag.se – All rights Reserved!
You MUST have our permission to copy and/or redistribute this article in any way!