Log In

Sign Up

TOS – Policy

Allmänt
Webbplatspolicyn förklarar hur informationen på www.jobbidag.se får användas för att inte kränka skyddet för copyright eller bryta mot reglerna för länkning till webbplatsen. I stycket “Jobbidag’s policy för integritetsskydd” förklaras hur dina personliga uppgifter hanteras, dvs. information som kan identifiera dig som användare.

1. Villkor
Genom att besöka denna webbplats, accepterar du att vara bunden av dessa användnings Villkor, alla tillämpliga lagar och förordningar, och accepterar att du är ansvarig för att följa tillämpliga lokal lagar. Om du inte håller med om något av dessa villkor, är du förbjuden använda eller få tillgång till denna webbplats. Det material som ingår i denna webbplats är skyddas av gällande upphovsrätt och varumärkesrätt.

2. Varning
Materialet på Jobbidag’s webbplats tillhandahålls “i befintligt skick”. Jobbidag ger inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, och frånsäger sig härmed och omintetgör alla andra garantier, inklusive utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, eller icke-intrång i immateriella rättigheter eller andra kränkningar av rättigheter. Vidare innebär det att Jobbidag garanterar inte eller gör några utfästelser om riktighet, sannolikt resultat, eller tillförlitligheten i användningen av materialet på denna webbplats på Internet eller på annat sätt i samband med sådant material eller på några webbplatser kopplade till den här webbplatsen.

3. Begränsningar
Under inga omständigheter ska Jobbidag eller dess leverantörer vara ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skadestånd för förlust av data eller vinst, eller på grund av avbrott i verksamheten,) att till följd av användning eller oförmåga att använda materialet på Jobbidag’s webbplats plats, även om Jobbidag eller Jobbidag’s auktoriserad representant har meddelats muntligen eller skriftligen om möjligheten av sådana skador. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier, eller begränsningar av ansvar för följdskador eller indirekta skador, kanske dessa begränsningar inte gäller för dig.

4. Revideringar och Errata
Materialen som förekommer på Jobbidag hemsida kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Jobbidag garanterar inte att något av materialet på webbplatsen är korrekt, fullständig eller aktuell. Jobbidag kan göra ändringar i materialet på sin webbplats när som helst utan förvarning. Jobbidag lovar dock inte att uppdatera materialet.

5. Länkar
Jobbidag har inte granskat alla webbplatser som är kopplade till dess webbplats på Internet och är inte ansvarig för innehållet i en sådan länkad webbplats. Införandet av en länk innebär inte ett godkännande av Jobbidag av platsen. Användning av sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

6. Jobbidag’s policy för integritetsskydd

Jobbidag månar om din integritet. Vänligen läs igenom följande för att se vad policyn för integritetsskydd behandlar.

Vad omfattar policyn
Policyn handlar om hur Jobbidag hanterar den personliga information som Jobbidag mottar och samlar in genom webbplatsen www.jobbidag.se. Personlig information är information som kan identifiera dig, t.ex. ditt namn, adress, e-mailadress, telefonnummer, loggar från din webbläsare, din IP-adress och cookie-information och som inte är publikt på andra ställen.

Policyn behandlar inte andra företag som Jobbidag inte äger eller kontrollerar, eller andra som inte är anställda av Jobbidag.

Jobbidag tar inte ansvar för din integritet eller innehållet på externa webbplatser, till vilka det kan finnas länkar på webbplatsen.

Vad Jobbidag gör med informationen
Jobbidag samlar personlig information såsom namn, e-mailadress och annan information som frivilligt lämnats av användaren. Den personliga information som du lämnar används enbart för de ändamål som du begärt.

Jobbidag mottar och lagrar automatiskt information från din webbläsare, såsom IP-adress, cookie-information och vilken sida du besöker, till våra loggfiler på vår server.

Jobbidag använder informationen för följande ändamål: förbättra webbplatsens innehåll, användarstatistik, uppfylla dina förfrågningar avseende produkter och tjänster samt för att förbättra våra tjänster.

Jobbidag säljer inte informationen till någon tredje part.

7. Villkor för användnings ändringar
Jobbidag kan revidera dessa villkor för användning av sin webbplats när som helst utan förvarning. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av den då aktuella versionen av dessa Villkor för användning.

8. Tillämplig lag
Alla krav avseende Jobbidag hemsida skall regleras av lagstiftningen i Sverige utan hänsyn till dess konflikt med bestämmelser.

Vi strävar efter att bedriva vår verksamhet i enlighet med dessa principer för att säkerställa att sekretessen för personuppgifter skyddas och underhålls.

Information om cookies
Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

Vad är en cookie och vad används den till?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator och finns för att underlätta enskilda användares aktiviteter. Den används till exempel vid funktioner som kräver att användaren loggar in, registrerar eller beställer något från webbplatsen. Vidare används cookies för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för våra interna statistiksystem samt åt vår leverantör av ett externt sådant. Informationen som samlas in beträffande statistik är anonym och innehåller vare sig namn, e-postadress eller några andra uppgifter som kan kopplas till en särskild person.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden besökaren är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i dennes dators cacheminne exempelvis för att hålla reda på vilket språk som har valts. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

På denna webbplats används båda typer av cookies för att göra det lättare för dig att använda våra sidor.

Om du inte vill tillåta cookies kan du justera detta i din webbläsare. Se dokumentation för den webbläsare du använder för att hitta aktuella inställningar.

Användningsstatistik

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics använder cookies för att kunna analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbplatsen (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbplatsen, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbplatsen för den som innehar webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbplatsen och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Genom att använda denna webbplats, samtycker ni till att Google behandlar er information på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Uppdatering av TOS- Policy
Jobbidag kan när som helst revidera denna TOS- Policy genom att uppdatera den.