Vad är bäst – små eller stora företag?

Alla har naturligtvis sina egna preferenser när det gäller om man vill jobba för ett stort företag eller för ett litet företag. Detta är i mångt och mycket en smaksak, men det finns några saker som utmärker stora företag jämfört med små och vice versa som du bör känna till.
Ett stort företag är mer strukturerat

På ett stort företag kommer du troligtvis att tillhöra en viss avdelning, ha en viss befattning och vissa begränsade arbetsuppgifter och så vidare, medan du på ett mindre företag troligtvis kommer att ha en mer öppen och ostrukturerad roll.
På ett mindre företag kan rollerna flyta ihop

På vissa mindre företag har en och samma person flera uppgifter och det faktum att du har en viss titel behöver inte nödvändigtvis betyda att du inte behöver hjälpa till med annat som behöver göras. Detta är liksom allt annat, en smaksak. Så trivs du med att ha struktur och med att veta exakt vad du ska göra, kanske ett litet företag inte passar dig, medan den som gillar omväxling troligtvis ser detta som något positivt.
Större företag har fler möjligheter att avancera

Inom stora koncerner, som kanske till och med finns i flera länder, kommer du givetvis att ha större möjligheter att avancera inom företaget.
Men på mindre företag syns du bättre

Jobbar du på ett mycket stort företag kan det dock vara så att de högsta cheferna aldrig ens har sett dig, än mindre vet vad du gör. Jobbar du på ett litet företag har du dock troligtvis närmre till din chef och kan därför vara mer säker på att ett bra jobb kommer att bli uppmärksammat, och förhoppningsvis – belönat.
På ett mindre företag kommer du att ha färre kollegor

Små företag har givetvis ett färre antal anställda än de stora företagen vilket innebär att du kommer att ha färre arbetskamrater, men du kommer troligtvis att lära känna dem bättre än på ett stort företag. Detta innebär dock också att konflikter snabbt växer sig större på små företag jämfört med stora.
På ett större företag kan du skapa ett större kontaktnät

Vill du lära länna många människor passar ett större företag dig troligtvis bättre, och du har också en möjlighet att vara lite mer anonym då det är lättare att smälta in bland ett stort antal människor.
Större företag har ofta mer förmåner

Ett stort företag har normalt en större budget att röra sig med, vilket innebär att de anordnar fler personalaktiviteter och kanske även har andra förmåner, än vad små företag gör.
Ett litet företag gör det lättare att få insyn i hela företagets verksamhet

Jobbar du på ett litet företag är det mycket lättare att få prova på olika delar av verksamheten och många olika arbetsuppgifter. Detta är bra för dig som vill lära dig mer om hur företag faktiskt fungerar, och som kanske funderar på att ha ett företag själv en dag. Som anställd på ett stort företag får du nämligen ofta bara insyn i just det område du själv jobbar med, vilket kan göra det svårare att skapa en helhetsbild av verksamheten.

Copyright www.jobbidag.se – All rights Reserved!
You MUST have our permission to copy and/or redistribute this article in any way!